Syarat wajib dan syarat sah puasa

 Assalamualaikum...

Sempena bulan puasa ini, saya akan menerbitkan artikel yang berkaitan dengannya.  Kita perlu tahu perkara-perkara penting dalam menjalankan ibadah puasa sebulan dalam setahun.

 Syarat wajib puasa

Orang-orang Islam yang memenuhi syarat-syarat di bawah ini diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadhan :

-Berakal/waras
-Baligh (cukup umur)
-Mampu/tidak uzur.

Syarat sah puasa

Manakala syarat puasa itu diterima di dalam Islam (sah) ialah:

-Orang Islam
-Berakal * tidak sah jika gila atau kanak2 belum mumayyiz (cukup umur)
-Suci daripada haid dan nifas
-Dalam waktu yang dibolehkan berpuasa, iaitu bukan dalam tempoh haram puasa.
Previous Post
Next Post
Related Posts

Promosi

Babab.net

Popular Posts