Dah bayar ZAKAT FITRAH?


Harus difahamkan bahawa asas kepada pembayaran zakat adalah kepada harta yang melebihi nisab. Ia bermaksud, keperluan wajib diri dan tanggungan sudah dipenuhi. Ia juga bermaksud, seseorang itu sebenarnya sudah dianggap ‘kaya’, kerana hartanya berlebihan daripada nisab.

Islam mewajibkan zakat hanya bagi harta yang mencapai nisab dan melebihi keperluan. Keperluan yang dimaksudkan pula, merangkumi enam aspek perbelanjaan, iaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, rawatan dan pengangkutan.

Waktu untuk menunaikan zakat fitrah sebaik-baiknya adalah di awal Ramadhan bagi membolehkan agihan wang zakat berkenaan kepada golongan yang layak menerima dapat disempurnakan sebelum menjelang Hari Raya Aidilfitri.

Berikut adalah kadar zakat fitrah seluruh negeri di Malaysia bagi tahun 2013 bersamaan 1434 Hijrah. Umat Islam turut dinasihatkan supaya memastikan mereka membayar zakat fitrah kepada amil yang mempunyai kad kuasa dan resit bayaran yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Negeri masing-masing.
 
 
*Bagi negeri Johor dan Terengganu, kadar berbeza mengikut gred dan jenis beras
Previous Post
Next Post
Related Posts

Promosi

Babab.net

Popular Posts