Status kebebasan agama di Malaysia


Selama ini secara kasarnya, rakyat dicanangkan bahawa Malaysia adalah sebuah negara Islam, di mana Islam sebagai agama rasmi.  Namun cukupkah dengan meletakkan Islam sebagai agama rasmi "melayakkan" negara ini menjadi sebuah negara Islam?.  Bagaimanakah dengan sistem perundangan serta lain-lain segmen penting dalam pentadbiran sesebuah negara?.

Berikut adalah sebahagian penyataan yang diambil dari laman web "Wikipedia" berkenaan dengan dengan kebebasan beragama di Malaysia :

"Kebebasan agama diabadikan dalam Perlembagaan Malaysia. Pertama, Fasal 11 menetapkan bahawa setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan dan menjalankan agama nya dan (tunduk pada undang-undang yang berlaku menyekat penyebaran agama-agama lain untuk umat Islam) untuk menyebarkannya. Kedua, Perlembagaan juga menetapkan bahawa Islam adalah agama negara, tetapi agama-agama lain boleh dipraktikkan dalam damai dan harmoni (Perkara 3).

Status kebebasan beragama di Malaysia adalah masalah kontroversi. Soalan termasuk sama ada Malaysia adalah sebuah negara Islam atau negara sekular tetap tidak dapat diselesaikan. Dalam beberapa kali, ada sejumlah isu-isu dan peristiwa yang telah menguji hubungan antara bangsa-bangsa yang berbeza di Malaysia...."

Untuk pembacaan lanjut, sila klik pautan berikut >> Status kebebasan beragama di Malaysia
Previous Post
Next Post
Related Posts

Promosi

Babab.net

Popular Posts