Kursus Padanan Perniagaan (CSB262) di Hotel Riverview, Muar

 


Assalamualaikum...

Bermula pada 31/10/2011 hingga 03/11/2011, saya selaku wakil Koperasi Usahawan GIATMARA Melaka Berhad telah menyertai Kursus Padanan Perniagaan anjuran Maktab Koperasi Malaysia Wilayah Selatan (dahulu dikenali sebagai Maktab Kerjasama Malaysia) di yang beralamat di Hotel Riverview, No.29 Jalan Bentayan, 84000 Muar, Johor.

Kursus ini bertujuan untuk melawat projek atau perusahaan sesuatu koperasi atau ahli koperasi / pertubuhan peladang di sekitar Johor dan mencari kemungkinan peluang kerjasama dengan wakil-wakil koperasi yang hadir menyertai lawatan ini.  Selain itu, wakil-wakil koperasi ini dapat membuat pemerhatian terhadap kekuatan dan kelemahan sesuatu projek atau perusahaan yang diusahakan oleh koperasi yang dilawati, bagi dijadikan sebagai panduan untuk koperasi masing-masing.  Koperasi-koperasi ini rata-ratanya mempunyai lebih dari satu projek atau perusahaan yang dijalankan.

Koperasi yang terpilih untuk dijadikan kajian kes dalam kursus ini ialah Koperasi Felda Kahang Timur Berhad, Koperasi Kemajuan Tanah Negeri Johor Berhad, Pertubuhan Peladang Kawasan Bakri dan Koperasi Pengusaha Makanan Melayu Muar Berhad.

 Koperasi Kemajuan Tanah Negeri Johor Berhad

 
Pertubuhan Peladang Kawasan Bakri

 Koperasi Pengusaha Makanan Melayu Muar Berhad ( Kek Seri Tanjung )

 **Gambar semasa lawatan ke Koperasi Felda Kahang Timur Berhad akan dipaparkan kemudian...
Previous Post
Next Post
Related Posts

Promosi

Babab.net

Popular Posts