Fatwa mengenai ajaran Syi'ah

 

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan telah mengadakan dua kali sidang (24-25 September 1984 dan 5 Mei 1996) membahaskan isu ajarah Syi‟ah di Malaysia. Keputusan diambil mengharamkan ajaran Syi‟ah. Dan semua negeri juga telah mengambil keputusan yang sama seperti yang diputuskan di peringkat kebangsaan.

Walaupun begitu, pekembangan mutakhir dakyah dan provokasi kumpulan Syi‟ah didapati semakin mengancam akidah Ahli Sunnah Waljamaah dan perpaduan umat Islam. Mereka telah berani menubuhkan apa yang mereka gelar sebagai Majlis Syi‟ah Malaysia dan mendakwa bahawa penganut Syi‟ah di Malaysia sudah mencecah sekitar 200-300 ribu orang.

Fakta-Fakta Umum Perbandinagan Sunni-Syi‟ah:

Jumlah Penganut di seluruh dunia:

Sunni = 1.4 bilion (90% daripada keseluruhan umat Islam)
Syi‟ah = 162 juta (10% daripada keseluruhan umat Islam)

Negara Utama didiami Sunni - Syi‟ah:

Sunni, di kebanyakan negara-negara Islam dunia
Syi‟ah, Iran (93% berbanding Sunni), Iraq (67% berbanding Sunni), Yaman, Bahrain (70% berbanding Sunni), Azerbaijan (70% berbanding Sunni)

Hari Perayaan Utama:

'id al-Fitri + Adha dan Syi‟ah + Ashura

PERBEZAAN ASASI DENGAN SUNNI :

•Al-Qur‟an
•Al-Hadith
•Al-Shahabah
•Ijma‟
•Rukun Iman dan Rukun Islam
•Imamah
•Ahl al-Bayt
•Al-Taqiyyah
•Mut‟ah
•al-„Ismah
•al-Raj‟ah

Perbezaan antara Sunni dan Syi‟ah tidak hanya berlaku dalam hal-hal furuk, tetapi pada perkara-perkara yang membabitkan usul. Hal ini tentunya, daripada perspektif Sunni, terpaksa menyimpulkan bahawa Syi‟ah adalah menyeleweng dan sesat.

Oleh itu, aliran Syi‟ah amat tidak wajar dibiarkan bertapak dan berkembang di kawasan Sunni seperti di negara Malaysia kerana ia akan mengundang perpecahan yang akan membawa kepada kemunduran ummah.


Dipetik dari sumber : Al-Azim.com
Previous Post
Next Post
Related Posts

Promosi

Babab.net

Popular Posts