Penyelenggaraan komputer suatu kemestian

Masyarakat kita pada dewasa ini telah "celik komputer / IT". Rata-ratanya telah boleh dan tahu asas kepenggunaan komputer. Situasi ini menjadi pemangkin hasrat kerajaan untuk Malaysia mencapai status "negara maju" tahun 2020.

Tetapi sekadar tahu menggunakan komputer tidak cukup. Penyelenggaraan yang berjadual perlu "dibiasakan" bagi mengelakkan sebarang masalah dan kerosakan pada komputer.

Antara aktiviti penyelenggaraan yang biasa dilakukan ialah membuang fail-fail sementara dalam cakera liat, mengemaskini definisi anti virus, spyware, malware atau adware dengan kerap, melakukan pengimbasan virus, spyware, malware atau adware pada keseluruhan cakera ( CPU atau lain-lain istilah yang difahami ) serta membersihkan peralatan komputer dari diselaputi habuk.

Mengetahui cara-cara menggunakan segala jenis perisian anti virus adalah suatu kelebihan. Dari pemerhatian saya dikalangan mahasiswa-mahasiswi di salah satu IPTA negeri Melaka mendapati sebilangan mereka hanya tahu "scan virus" pada "thumb drive" tetapi tidak tahu tindakkan selanjutnya yang perlu dilaksanakan... ( tidak memadam / delete virus yang mengjangkiti fail tertentu )

Ini telah menyebabkan virus mudah tersebar, lebih-lebih lagi sekiranya ada pengusaha "cyber cafe" yang menggunakan perisian OS yang tidak sah ( cth: cd Windows RM5.00 atau cd perisian cetak rompak )... Jadilah pengguna yang berhati-hati...
Previous Post
Next Post
Related Posts

Promosi

Babab.net

Popular Posts